Stacja Biologiczna UG Laboratorium wydmowe

Wiosenna rewolucja na wydmie

Nasza sztuczna wydma została usypana bezpośrednio na dawnym pastwisku, dlatego na jej obrzeżu masowo pojawiały się gatunki łąkowe i pospolite gatunki ruderalne. Niepożądane gatunki roślin konkurowały o przestrzeń i zasoby z psammofitami. W maju 2015 roku podjęliśmy radykalne kroki, by polepszyć sytuację. U podnóża wydmy na szerokości ok. 2 metrów została zdjęta wierzchnia warstwa gleby wraz z pokrywą roślinną. Na tej powierzchni ułożono geowłókninę, zapobiegającą przerastaniu chwastów., którą przykryto warstwą piasku. Prace prowadzone były z wielką starannością, aby przy zabiegu nie ucierpiały żadne cenne gatunki roślin. Bardzo dziękujemy pracownikom firmy Eko-Drew, a w szczególności jej szefowi, panu Andrzejowi Reglińskiemu, za profesjonalne podejście do zadania.

 

Stan przed zabiegiem..

...w trakcie prac z użyciem ciężkiego sprzętu i tradycyjnej łopaty....

oraz efekt końcowy

Ostatnio modyfikowane: 23.07.2015