Stacja Biologiczna UG Aktualności Archiwum

Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej

W latach 2014-2016 Stacja Biologiczna współdziałała w programie "Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej", który promował współpracę instytucji i stowarzyszeń ze społecznością lokalną na rzecz ochrony przyrody. Projekt, zainicjowany przez Grupę LOTOS S. A., miał na celu kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w rezerwacie Mewia Łacha, w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego.

Bardzo dziękujemy za owocną współpracę wszystkim partnerom programu: Grupie Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, Stowarzyszeniu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, Gdańskiemu Archipelagowi Kultury Wyspa Skarbów.

Ostatnio modyfikowane: 14.05.2017Pozostałe artykuły w tym dziale