Stacja Biologiczna UG Aktualności Konferencja kończąca projekt PO WER

Konferencja kończąca projekt PO WER

Projekt „Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” realizowany jest przez Stację Biologiczną Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2019-2021. Środki finansowe na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Jedną z części tego przedsięwzięcia był projekt badawczo-edukacyjny, realizowany przez młodzież szkolną. Dotyczył on inwazji biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych gatunków roślin, ich roli w przyrodzie i metod zwalczania.

W ciągu dwóch realizacji Stacja Biologiczna współpracowała z dwunastoma szkołami z Województwa Pomorskiego:  w roku 2019 z XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, II Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie, I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Smołdzinie, natomiast w 2020/21 z XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, Liceum Ogólnokształcącym w Nowym  Dworze Gdańskim, I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie, Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową oraz Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Łącznie w projekcie wzięło udział 188 uczniów.

Uczestnicy projektu przeszli szkolenia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu rozpoznawania roślin inwazyjnych, gromadzenia i analizy danych botanicznych, metod podstawowych badań terenowych oraz obsługi programu QGIS, służącego do wizualizacji danych przestrzennych. Praca własna uczniów polegała na zinwentaryzowaniu gatunków roślin inwazyjnych w pobliżu własnego miejsca zamieszkania oraz wprowadzeniu uzyskanych wyników do internetowej bazy danych dostępnej pod adresem www.obcyatakuja.ug.edu.pl. Obecnie w bazie danych posiadamy 528 stanowisk gatunków roślin inwazyjnych.

Podsumowanie II edycji projektu odbyło się 8 marca 2021 roku podczas konferencji, która została przeprowadzona w trybie on-line. Uczniowie zaprezentowali wyniki swoich badań, opowiedzieli o nabytych umiejętnościach oraz o trudnościach w realizacji projektu. W spotkaniu wzięło udział 53 uczniów oraz 5 opiekunów grup. Po konferencji odbył się test sprawdzający wiedzę uczniów na temat biologicznych inwazji, który wszyscy uczestnicy przeszli z wynikiem pozytywnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za udział i zaangażowanie w realizację działań. Jesteśmy wdzięczni także opiekunom grup za pomoc i trud włożony w czuwanie nad przebiegiem pracy uczniów. Mamy nadzieję, że wiedza i kompetencje zdobyte w czasie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim będą pomocne w realizacji Waszych pasji.

Za pomoc w realizacji konferencji dziękujemy serdecznie informatykom z Wydziału Biologii oraz z Ośrodka Informatycznego UG.

 

Ostatnio modyfikowane: 12.03.2021