Stacja Biologiczna UG Aktualności Projekt PO WER - podsumowanie tegorocznej edycji

Projekt PO WER - podsumowanie tegorocznej edycji

W dniu 18 października na Wydziale Biologii odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego "Biologiczne inwazje", realizowanego przez Stację Biologiczną w ramach projektu "Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne". Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój.

W tegorocznej edycji projektu współpracowaliśmy z 6 szkołami z woj. pomorskiego: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym ze Smołdzina, I Liceum Ogólnokształcącym ze Słupska, II Liceum Ogólnokształcącym ze Słupska, Zespołem Szkół Agrotechnicznych ze Słupska, II Liceum Ogólnokształcącym z Kwidzyna oraz XV Liceum Ogólnokształcącym z Gdańska. Łącznie w projekcie udział wzięło 110 uczniów. W maju zostali oni przeszkoleni z teoretycznych i praktycznych podstaw badań botanicznych, zdobyli wiedzę o roślinach inwazyjnych typowych dla naszego regionu, nabyli umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem używanym przez botaników w terenie, a także przeszli szybki kurs obsługi oprogramowania QGIS. Od maja do października uczniowie prowadzili inwentaryzację inwazyjnych gatunków roślin występujących w okolicy ich zamieszkania. Zgromadzone obserwacje wprowadzili do interaktywnej bazy danych znajdującej się na stronie https://obcyatakuja.ug.edu.pl/, samodzielnie dokonali analizy danych oraz sporządzili cyfrowe mapy rozmieszczenia stwierdzonych gatunków.

W trakcie spotkania 18.10.2019 wszystkie grupy uczestniczące w projekcie referowały wyniki swojej pracy i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Uczestników naszej mini-konferencji uroczyście powitali Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Włodzimierz Meissner oraz pani Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka.  Obradom przysłuchiwali się oraz udział w dyskusji brali także pracownicy Wydziału: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dr Ryta Suska-Wróbel, dr Renata Afranowicz-Cieślak, Katarzyna Wszałek-Rożek oraz dr Ryszard Markowski. Do grona ekspertów zaproszono także dr Joannę Bloch-Orłowską, pracownika Nadleśnictwa Gdańsk.

Uczniowie pracujący w projekcie bardzo zaangażowali się w jego realizację. W czasie inwentaryzacji terenowych zidentyfikowali stanowiska 19 gatunków roślin inwazyjnych. Nasza baza danych na temat rozmieszczenia "obcych" liczy obecnie ponad 310 zweryfikowanych rekordów! Prezentowane przez uczniów referaty stały na wysokim poziomie. Cieszymy się także, że uczestnicy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat problemów w realizowanych badaniach. Dzięki temu będziemy próbowali uniknąć błędów i niedociągnięć w przyszłym roku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację badań. Bez Was niczego nie udałoby się nam osiągnąć. Dzięki Wam tegoroczną edycję projektu uważamy za wielki sukces! Dziękujemy serdecznie także nauczycielom opiekującym się poszczególnymi grupami - widzieliśmy również Waszą pracę i zaangażowanie.

Relacje szkół z pobytu na Uniwersytecie Gdańskim możemy obejrzeć na stronach:

https://www.facebook.com/2LOKwidzyn/photos/a.862112337219710/2492928594138068/?type=3&theater

http://smoldzino.edu.pl/index.php/2019/10/22/podsumowanie-projektu/

Ostatnio modyfikowane: 25.10.2019