Stacja Biologiczna UG Aktualności Szkolenia PO WER 2019 za nami!

Szkolenia PO WER 2019 za nami!

W ramach projektu EFS PO WER "Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne" w maju przeprowadziliśmy szkolenia dla 6 grup młodzieży z woj. pomorskiego. Łącznie 110 uczniów w wieku 12-16 lat uczestniczyło w wykładach i zajęciach praktycznych w Stacji Biologicznej. Wykład "Biologiczne inwazje i metody gromadzenia danych botanicznych" oraz zajęcia terenowe, poprowadzone przez Agnieszkę Sadowską, dały uczestnikom projektu podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoczęcie własnych inwentaryzacji botanicznych. Przewodnikiem po świecie technik GIS i ich wykorzystaniu w badaniach przyrodniczych była Marta Mazurowicz. Znajomość możliwości oprogramowania GIS pozwoli uczniom na samodzielne stworzenie cyfrowych map rozmieszczenia stanowisk gatunków inwazyjnych na ich terenie badań.

Pierwszy etap realizacji projektu PO WER za nami. W kolejnym młodzi odkrywcy ruszą w teren, aby przeprowadzić inwentaryzacje wybranych 24 obcych gatunków roślin. Wkrótce dostępna będzie interaktywna baza danych o gatunkach roślin inwazyjnych woj. pomorskiego.

Trwają również prace nad wytyczeniem ścieżki edukacyjnej na Wyspie Sobieszewskiej poświęconej inwazjom biologicznym.

Jednym słowem realizacja projektu nabiera tempa ;)

Ostatnio modyfikowane: 07.06.2019