Stacja Biologiczna UG Laboratorium wydmowe

Uroczyste otwarcie II etapu Laboratorium Wydmowego

 

13 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie II etapu Laboratorium Wydmowego. Imprezę swoim honorowym patronatem objął  Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Projekt „Laboratorium Wydmowe” realizowany jest przy współudziale DCT Gdańsk SA i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Jego głównym celem jest stworzenie sztucznego siedliska wydmowego dla gatunków psammofilnych przesadzanych z terenu przeznaczonego pod rozbudowę terminalu kontenerowego DCT. Projekt realizuje również cele poznawcze, edukacyjne oraz związane z ochroną gatunkową.
Pierwszy etap prac polegał na transporcie w grudniu 2013 r. około 1000 ton piasku i utworzeniu z nich wydmy oraz ogrodzeniu jej terenu. W maju i październiku 2014 roku posadzono metaplatowane z brzegu morskiego DCT gatunki wydmowe.
Drugi etap związany był z zagospodarowaniem terenu wokół już istniejącej wydmy. Prace ziemne rozpoczęto na przełomie listopada i grudnia 2015 roku. Polegały one na ściągnięciu żyznej części gruntu, wyłożeniu terenu geowłókniną i wysypaniu piaskiem nadmorskim. Usypano również drugą, mniejszą wydmę. Prace zakończono w grudniu 2015 r. W lipcu 2016 r. zbudowano pomosty i wygrodzono teren wokół „Laboratorium Wydmowego”.

Laboratorium wydmowe to wielkie nakłady finansowe, praca ludzi i ciężkiego sprzętu budowlanego, czas i praca wolontariuszy zaangażowanych w pielęgnację terenu, która nie zakończy się wraz z przecięciem wstęgi na uroczystym otwarciu, lecz będzie potrzebna przez cały czas. Czemu zatem służy ten eksperyment? Po pierwsze naukowcy mają okazję sprawdzić, jak gatunki nadmorskie reagują na przesadzenie i czy możliwa jest ich uprawa poza naturalnym siedliskiem. W obecnych czasach, gdy powierzchnia wydm stale kurczy się pod wpływem rozwoju przemysłu morskiego i turystycznej presji człowieka, siedlisko gatunków psammofilnych (piaskolubnych) drastycznie się zmniejsza. Niektóre z  nich, jak chociażby podlegający ochronie prawnej mikołajek nadmorski, dawniej pospolite na polskim wybrzeżu, dziś są spotykane coraz rzadziej. Opracowanie metody rozmnażania tych roślin poza miejscem ich naturalnego występowania to szansa na zachowanie lub zwiększenie zasobów populacji roślin wydmowych. Obserwacja psammofitów na terenie sztucznej wydmy przyczyni się również do lepszego poznania biologii rozmnażania, cyklu rozwojowego i interakcji z innymi gatunkami roślin i zwierząt. Jednym z celów istnienia „Laboratorium Wydmowego” jest także edukacja przyrodnicza. W okolicach Gdańska nie ma lepszego miejsca by przyjrzeć się z bliska groszkowi nadmorskiemu, solance kolczystej czy mikołajkowi, dowiedzieć się kiedy wydmuchrzyca piaskowa zwija liście i dlaczego rukwiel nadmorska nazywana bywa dziobakiem. Wiosną obserwować tu można barwne kobierce kwiatów rukwieli, groszku i kocanek oraz uwijające się nad nimi owady zapylające.

Zapraszamy do „Laboratorium wydmowego”!

 

Ostatnio modyfikowane: 21.10.2016