Stacja Biologiczna UG Pracownicy

Pracownicy Stacji

Kierownik

dr inż. Katarzyna Żółkoś katarzyna.zolkos@biol.ug.edu.pl

Pracownicy
dr Agnieszka Sadowska - starszy specjalista agnieszka.sadowska@biol.ug.edu.pl
mgr Marta Mazurowicz - starszy referent techniczny mm.mazurowicz@gmail.com
mgr Magdalena Urbańska - sekretariat magdalena.urbanska@biol.ug.edu.pl
 

Grażyna Durau - administracja budynku
Stanisław Parszo - administracja budynku
Leszek Haś - administracja budynku
Marcin Buglewski - administracja budynku

Ostatnio modyfikowane: 29.01.2019