Stacja Biologiczna UG Projekt PO WER "OBCY ATAKUJĄ..."

Podsumowanie projektu "Obcy atakują"

Projekt „Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” dobiegł końca!

W dniu 31.03.2021 Stacja Biologiczna zakończyła realizację trwającego 27 miesięcy projektu „Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W tym przedsięwzięciu realizowaliśmy dwa działania: projekt badawczo-edukacyjny dla młodzieży w wieku 12-16 lat oraz grę terenową dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.

Obydwa działania dotyczyły biologicznych inwazji, a w szczególności skupiliśmy się na inwazyjnych gatunkach roślin.

Projekt badawczo-edukacyjny realizowało pod naszą opieką 188 uczniów z dwunastu szkół województwa pomorskiego. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczestników o funkcjonowaniu ekosystemów, wpływie presji człowieka i roli gatunków inwazyjnych w przyrodzie oraz nauka praktycznego stosowania metodyki badawczej w pracach terenowych i przy obróbce danych. O efektach pracy uczniów świadczą m. in. wyniki testu sprawdzającego wiedzę, w którym 98,6% uczestników projektu osiągnęło pozytywny wynik. W wyniku samodzielnej pracy uczniów powstała nasza baza stanowisk roślin inwazyjnych w woj. pomorskim (https://obcyatakuja.ug.edu.pl/), która liczy sobie 528 notowań dla 24 różnych gatunków.

W grze „Obcy atakują” w terenie wzięło udział łącznie 246 uczniów. Ich zadaniem było odwiedzenie 20 punktów zlokalizowanych w pobliżu Stacji Biologicznej, wykonanie zadań praktycznych oraz rozwiązanie pytań testowych.

W roku 2021 udostępniliśmy dla uczniów grę „Obcy atakują” on-line. Zawiera ona podobne treści, jak gra terenowa: opisy gatunków inwazyjnych, ciekawostki, wiadomości teoretyczne na temat biologicznych inwazji oraz pytania sprawdzające wiedzę. W elektronicznej wersji gry wzięło udział 67 uczniów.

Łącznie w naszym projekcie kompetencje podniosło 501 uczniów.

Trwałym efektem naszych działań projektowych są:

- baza danych o rozmieszczeniu gatunków inwazyjnych, która będzie uzupełniania o kolejne lokalizacje

- trwale oznakowana gra terenowa, która jest dostępna dla wszystkich chętnych, którzy dysponują urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu i możliwością skanowania QR kodów

- gra w wersji on-line, https://obcyatakuja-gra.ug.edu.pl/  która po zakończeniu projektu zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym.

Ostatnio modyfikowane: 01.04.2021